Adottságok

KOMLÓI IPARI PARK ÉS ALTÁRÓI IPARTERÜLET 

A TERÜLET MEGNEVEZÉSE

Az altáró a bányászatban főfeltáró vágatot jelent. Komló belterületén a széntelepek egy részének feltárását lehetővé tevő “altáró”-ról kapta a nevét a környezetében fekvő iparterület, amely összességében 32 hektár, és ebből az újonnan létrehozott ipari park 25 hektár.

A TERÜLET ADOTTSÁGAI

A Mecseki Szénbányák korábbi segédüzemeiből privatizált vállalkozások 2000 óta a Komlói Ipari Parkban működnek. A 25 hektáros terület Komló belvárosától (az altárótól) Mecsekjánosi felé egy közel É-D irányú völgyben helyezkedik el.

A tengelyében a környék csapadékvizeit befogadó, helyenként 50 m-t meghaladó partszélességű Kaszánya patak folyik, melynek a városközpont felé eső része egy burkolt, zárt mederbe van terelve, több helyen ráépített létesítményekkel.

A térség keleti oldalán található a Komló – Godisa MÁV szárnyvonal, illetve az erről leágazó szénpályaudvar. A Pannon Hőerőmű Rt és a Komló Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 6 hektárt meghaladó terület a közelmúltban került rendezésre, ma a betelepülni szándékozó vállalkozásokra vár.

TERÜLETI ADATOK

A park bruttó területe, a címszerződés szerint (ha): 25,01
Betelepített terület nagysága (ha): 16,5
Szabad terület nagysága: (ha): 6,2
Legnagyobb összefüggően értékesíthető terület nagysága (ha): 1
Beépíthetőség aránya: 40 – 45 %
Zöldterület aránya: 10 %
Szabad terület nagysága: (ha): 6,2
Terület lejtése: 1-2 (m)
Talajvíz mélysége: 6,2

INFRASTRUKTÚRA

  • Villamosenergia 20 kV-on kiterhelt 20/0,4 kV-os trafóállomásokon keresztül.
  • Földgáz a Pécsi úton és a Mecsekjánosi úton, a fogyasztói hálózat nincs kiépítve.
  • Ivóvíz csak a városközpontokhoz közeli működő vállalkozásoknál, az É-i terület nem ellátott.
  • Szennyvíz gerincvezeték a teljes terület befogadására, csatlakozás csak a működő egységekről.
  • Telefon ellátás szintén a működő egységeknél.

PARKON BELÜLI ÚTHÁLÓZAT

Bekötő utak Feltáró utak
Hossza (m) 700 1620
Szélessége (m) 10 7
Terhelhetősége (t) 30 20

KÖZMŰELLÁTOTTSÁG

Villamos energia szolgáltató cég neve és címe:
E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt (7626 Pécs, Rákóczi u. 73/B)

  • Jelenlegi kapacitás (MW): 1,5
  • Maximális kapacitás (MW): 1,5

Gázszolgáltató neve és címe:
Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Rt (7626 Pécs, Búza tér 8/A)

Vízszolgáltató neve és címe:
Komló-Víz Kft (7300 Komló, Kossuth L. u. 9)

  • Jelenlegi kapacitás (m3/nap): 1250
  • Maximális kapacitás (m3/nap): 2500

IPARI TEVÉKENYSÉGEK, AMELYEK BETELEPÜLÉSÉT PREFERÁLJA AZ IPARI PARK

Az ipar park minden olyan tevékenység betelepülését támogatja, mely a város rendezési tervében foglaltaknak nem mond ellent, s jogszabály vagy környezetvédelmi előírás betelepülését nem korlátozza.

TANÁCSADÁS

Partnereink rendelkezésére állunk a telephelyváltás során felmerülő összes, így a műszaki, jogi, pénzügyi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási problémák megoldásában.