DDOP-1.1.1 – Pályázati összefoglaló

USZT_logo_cmyk

A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása” (DDOP-1.1.1/A és C-11) tárgyú pályázaton támogatást nyert el, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában használhat fel. A projekt legfontosabb adatai:

– Kedvezményezett neve: KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

– A projekt neve: Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

– Megvalósítási időszak: 2013.04.01-2013.09.30.

– Támogatás mértéke: 50%;

– pályázat kódszáma: DDOP-1.1.1/AC-11-2012-0008

– Támogatás összege: 78 157 464 Ft

– Projekt költség: 156 314 929 Ft

– Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítása során az alábbi infrastrukturális fejlesztésekre kerül sor:

1. Tröszt utca 2314/40 hrsz alatti ingatlanon már meglévő szilárd burkolatú útszakasz bövítéseként 230 fm hosszú, 6,5 m széles útszegéllyel határolt, aszfaltburkolatú út építése van betervezve. Az út mellett két oldalon 1,5-1,5 m széles járda készül, a már említett hosszban. Az út csapadékvíz elvezetését újonnan kialakított zM rendszer biztosítja.

Az építendő szakaszon közvilágítási hálózat kiépítésére is sor kerül 8 db közvilágítási oszlop és lámpatest 4 X 16 mm2 NYY-0 0,6/1 kv KZV kábel fektetésével. A járdák, a csapadékvíz rendszer, a közvilágítási hálózat az ingatlanon már meglévő infrastruktúrák bővítéseként valósulhatnak meg.

2. Az Altáró u. 2413/33 hrsz alatti ingatlan kb. 9 fm·es szakaszán átlag 4.80 m szélességben útfelújításra kerül sor 1·1 m széles padka és egyoldali burkolt folyóka kialakításával.

3. Az Altáró út és Patak utca burkolt útja közötti szakaszon lévő 2413/78 hrsz-ú ingatlanon 385 fm hosszban kerül sor új aszfaltburkolatú út építésére az Altáró úti 100m hosszban kialakítandó útcsatlakozással együtt, ami a Patak utcai szakasszal együtt került tervezésre és engedélyezésre. Az út szélessége 3m és 7 m között változó, az adottságokhoz igazodva. A csapadékvíz elvezetését az egyes szakaszokon különböző műszaki megoldások biztosítják. (döntött terelő szegély, nyílt burkolt árok, fedlapos átereszek) A felszíni vizek befogadója a tervezett út környezetében folyó Kaszárnya patak.

4. Az Altáró út 2413/28 hrsz. 2413/33 hrsz. alatti szakaszán, valamint a 2413/78 hrsz alatti ingatlanon az Altáró út egy részén már meglévő közvilágítási hálózat bővítése van betervezve 30 db közvilágítási oszloppal és lámpatesttel valamint 960 fm hosszúságú 4 X 16 mm2 NYY-0 0,6/1 kv KZV földkábellel,

továbbá kapcsolódó víz, szennyvíz, gázvezeték kiváltási munkák.

A pályázatunk célja, hogy elősegítsük a vonzó befektetési környezet kialakítását azzal, hogy fejlesztjük a befektetési környezet infrastruktúráját. Mindez hozzájárul a vállalkozások versenyképességének javításához, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításához, a letelepült vállalatoknak a helyi gazdaságba történő erőteljesebb integrációjához, az ipari park infrastruktúrájának, szolgáltatásainak komplex, minőségi fejlesztéséhez. Célunk, hogy a befektetések technikai és szakmai feltételeit javításuk, az ipari növekedés fenntartsuk, és növeljük annak betelepítettségét.

Pályázat benyújtásra került:                        2012.06.21.

Támogató levél megküldése:                       2012.10.30.

Támogatási szerződés aláírásra került:        2013.01.29.

Ajánlattételi szakasz kezdete:                      2013.04.09.