DDOP-1.1.1/AC-11-2012-0008 – A projekt megvalósításának menete

USZT_logo_cmyk

– Befejeződött a Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

2013. november 30.

A projekt célja az volt, hogy elősegítsük a vonzó befektetési környezet kialakítását azzal, hogy fejlesztjük a befektetési környezet infrastruktúráját. Mindez hozzájárul a vállalkozások versenyképességének javításához, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításához, a letelepült vállalatoknak a helyi gazdaságba történő erőteljesebb integrációjához, az ipari park infrastruktúrájának, szolgáltatásainak komplex, minőségi fejlesztéséhez. Célunk, hogy a befektetések technikai és szakmai feltételeit javításuk, az ipari növekedést fenntartsuk, és növeljük annak betelepítettségét.

A projekt gazdája a Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A megvalósítása során az alábbi infrastrukturális fejlesztéseket végeztük el:

1. Tröszt utca 2314/40 hrsz alatti ingatlanon már meglévő szilárd burkolatú útszakasz bővítéseként 230 fm hosszú, 6,5 m széles útszegéllyel határolt, aszfaltburkolatú út építése volt betervezve. Az út mellett két oldalon 1,5-1,5 m széles járda készült el, a már említett hosszban. Az út csapadékvíz elvezetését újonnan kialakított zárt rendszer biztosítja.

Az építendő szakaszon közvilágítási hálózat kiépítésére is sor került 8 db közvilágítási oszloppal és lámpatestekkel. A járdák, a csapadékvíz rendszer, a közvilágítási hálózat az ingatlanon már meglévő infrastruktúrák bővítéseként valósulhattak meg.

2. Az Altáró u. 2413/33 hrsz alatti ingatlan kb. 90 fm•es szakaszán átlag 4.80 m szélességben útfelújításra került sor 1•1 m széles padka és egyoldali burkolt folyóka kialakításával.

3. Az Altáró út és Patak utca burkolt útja közötti szakaszon lévő 2413/78 hrsz-ú ingatlanon 385 fm hosszban került sor új aszfaltburkolatú út építésére az Altáró úti 100m hosszban kialakított útcsatlakozással együtt. Az út szélessége 3m és 7 m között változó, az adottságokhoz igazodva.

4. Az Altáró út 2413/28 hrsz. 2413/33 hrsz. alatti szakaszán, valamint a 2413/78 hrsz alatti ingatlanon az Altáró út egy részén már meglévő közvilágítási hálózat bővítése volt betervezve 30 db közvilágítási oszloppal és lámpatesttel.

A projekt során továbbá a kapcsolódó víz, szennyvíz, gázvezeték kiváltási munkák is megvalósításra kerültek.

A projekt kezdésének ideje 2013. február 15., befejezése 2013. november 30. A projekt teljes költsége 156 314 929 Ft, melyhez 78 157 464 Ft támogatást igényeltünk. A projekt az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretében valósult meg.

 – Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

2013. november 19.

Módosításra került a közbeszerzés alapján megkötött vállalkozói szerződés. A közbeszerzés anyagait a mellékletekre kattintva érhetik el.

Mellékletek:

 – Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

2013. október 15.

A Komlói Ipari Park fejlesztése folyamatban van. Az alábbiakban néhány képet közlünk a beruházásról.

Képek – Komló Ipari Park, Altáró u

Képek – Komló Ipari Park, Közvilágítás— KÉPEK a kivitelezésről

Képek – Komló Ipari Park, Patak u

Képek – Komló Ipari Park, Tröszt u

– Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

2013. szeptember 16.

Módosításra került a közbeszerzés alapján megkötött vállalkozói szerződés. A közbeszerzés anyagait a mellékletekre kattintva érhetik el.

Mellékletek:

– Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

2013. május 24.

Aláírásra került a közbeszerzéshez kapcsolódó vállalkozói szerződés. A közbeszerzés anyagait a mellékletekre kattintva érhetik el.

Mellékletek:

– Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

2013. május 13.

Lefolytatódott a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés. A közbeszerzés anyagait a mellékletekre kattintva érhetik el.

Mellékletek: